Kiemelt kép

Logopédia


A gagyogás időszakában kialakuló anya-gyermek közötti szeretet kapcsolat döntő jelentős
égű a beszédfejlődésben.       

A gyermek felfogja és érzékeli a környezet válaszreakcióit, így sajátítja el a beszédviselkedési formákat. Az okos szülő sokat beszél a kisgyermekéhez. Öltöztetésnél, fürdetésnél, játék közben, mindig megerősíti beszéddel az adott tevékenységet. A kisgyermek utánzó képessége, figyelme fokozatosan fejlődik, a 2. év elejére már tudatosan kezdi használni a beszédet.  

A jó szülő mindig tiszta hangon beszél gyermekéhez, nem utánozza a gyermek hibás hangjait. A szép beszédpéldát nyújtó szülőt a gyermek utánozza, ezért helyesen rögzülnek beszédhangjai. A szülő ügyeljen a beszéddallamára, a helyes hangsúlyozásra, mivel ez a gyermek helyes beszéd ritmusának kialakulására döntő befolyással lesz. Lényeges a jobb megértés érdekében, hogy az anya mindig egyszerű, rövid mondatokban szóljon gyermekéhez. Türelmesen hallgassa végig, mindig legyen érdeklődő és bátorító. Ösztönözze a gyermek beszédkedvét.

Előfordul, hogy a szülő mindent megtesz a gyermekéért, ám a gyermek mégis beszédhibás lesz. Ekkor sem kell megijedni, 4,5 - 5 éves, sok hangzót rosszul ejtő gyermekkel forduljon tanácsért a logopédushoz! Ha szükséges, kezdődjön el a terápia minél előbb. A pöszén beszélő gyermekek a logopédiai foglalkozások hatására megtanulnak szépen, érthetően beszélni.

A logopédus és a szülő együttműködése elengedhetetlen ebben a folyamatban. A logopédus tanácsait, útmutatásait megfogadó szülő, a rendszeres otthoni gyakorlással sokat segít gyermekének. Iskolakezdéskor már tisztán, jól érthetően, nyelvtanilag is helyesen, jó ritmusban beszéljen a gyermek, mert a helyes beszéd az olvasás-írás tanulás előfeltétele.

Fel↑