Kiemelt kép

Baba-mama foglalkozás

Ölbéli játékokról


Olyan mozgással kísért rövidebb mondóka, ének vagy dal, amelyben a mozdulat szoros egészt alkot a kis dalocskával, mondókával. A szülővel való meghitt, érintésen alapuló játék során a ritmus, a beszédminta, a személyes közelség, érintések együtt egy nagy kincset alkotnak, amely a kicsi fejlesztésének egyszerű, de annál értékesebb módja.
Kérdés:
- Tehát minden mozgással kísért ének egyben ölbéli játék is?
- Nem. Nagyanyáink ösztönösen tudták, hogy milyen hosszú, milyen jellegű mondókák, lovagoltatók azok, amellyel ügyesedik a gyermek. Ezek a kis rigmusok, játékok a hosszú évek alatt csiszolódtak, alakultak, és váltak a népi hagyományunk részévé. 
 
Ma már óriási a választék, de egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek utánozni tudja és meg is érti a játékot. 

- Miért csak a magyar népi ölbéli játékokat játsszuk ezeken a foglalkozásokon?
- A mai rohanó, felgyorsult világunkban fontos, hogy legyenek gyökereink, legyen, amihez, akihez tartozunk. A gyermek jó, ha először a saját néphagyományunkkal ismerkedik meg, annak szövegével, dallamával, játékosságával. Később, idősebb korban visszaemlékezve legyen egy plusz, érzelmi biztonságot adó élménye, amely őt végigkíséri. 

Így a fejlesztésen túl a hagyományőrzés is fontos része a foglalkozásoknak


Mi is történik a baba-mama foglalkozásokon?

A Fejlesztő Műhely baba-mama foglalkozásain olyan népi mondókákat, dalocskákat, höcögtetőket, lovagoltatókat játszunk, amely a gyermek életkorának, érésének megfelel.

A foglalkozások szintén a gyermeki figyelem, terhelhetőség, érdeklődés alapján kerültek megtervezése.
Az anyai minta szerepe óriási a gyermek életében, számos tanulmány született már a témában. Az ölbéli játékok során szintén a szülői mintán keresztül a gyermek ügyesedik, okosodik és emellett erősödik az a biztonságérzete, hogy az anya/apa ott van mellette, elérheti, magához húzza, ha szüksége van rá.

Használjuk ki együtt ezt a páratlan lehetőséget, amellyel elérhetjük nemcsak a gyermek értelmét, hanem a kicsi szívét is.

Fel↑